Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ

Trần Phú là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:16,48 km²
Dân số:7.556 người (1999)
Mật độ:458 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10099

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái