Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ

Trung Hòa là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,62 km²
Dân số:8.735 người (1999)
Mật độ:1.319 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10051

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái