Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ

Trường Yên là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,02 km²
Dân số:9.130 người (1999)
Mật độ:1.517 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10039

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái