Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ

Thanh Bình là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,32 km²
Dân số:5.788 người (1999)
Mật độ:1.088 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10048

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái