Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ

Thủy Xuân Tiên là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:13,73 km²
Dân số:12.651 người (1999)
Mật độ:921 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10045

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái