Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

An Tiến là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,76 km²
Dân số:5.555 người (1999)
Mật độ:569 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10495

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã An Tiến, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Tiến, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái