Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức

Đốc Tín là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,52 km²
Dân số:3.968 người (1999)
Mật độ:1.127 người/km² (1999)
Mã hành chính:10486

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái