Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức

Thượng Lâm là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,27 km²
Dân số:5.175 người (1999)
Mật độ:825 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10447

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái