Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức

Đại Hưng là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,94 km²
Dân số:6.716 người (1999)
Mật độ:968 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh, Mường, khác…
Mã hành chính:10480

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái