Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức

Mỹ Thành là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:4,89 km²
Dân số:3.328 người (1999)
Mật độ:681 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10456

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái