Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức

Xuy Xá là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,33 km²
Dân số:6.908 người (1999)
Mật độ:1.296 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10471

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái