Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức

Vạn Kim là một xã của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,05 km²
Dân số:6.828 người (1999)
Mật độ:1.129 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:10483

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vị trí địa lý xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức

Bản đồ xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức

Bản đồ giao thông xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức
Bản đồ giao thông xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức. (Open Street Map)

Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức
Bản đồ vệ tinh xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái