Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo

Chiềng Sinh là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:18,29 km²
Dân số:4.664 người (2011)
Mật độ:255 người/km2 (2011)
Mã hành chính:03298

Địa giới hành chính

Xã Chiềng Sinh nằm ở phía nam huyện Tuần Giáo, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái