Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

Mùn Chung là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:42,41 km²
Dân số:3.495 người (2011)
Mật độ:82 người/km² (2011)
Mã hành chính:03262

Địa giới hành chính

Xã Mùn Chung nằm ở phía bắc huyện Tuần Giáo, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái