Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

Nà Sáy là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:31,40 km²
Dân số:2.418 người (2011)
Mật độ:77 người/km² (2011)
Mã hành chính:03283

Địa giới hành chính

Xã Nà Sáy nằm ở phía tây nam huyện Tuần Giáo, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái