Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo

Pú Nhung là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:64,85 km²
Dân số:2.884 người (1999)
Mật độ:44 người/km² (1999)
Mã hành chính:03271

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái