Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo

Mường Thín là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:60,96 km²
Dân số:1.749 người (1999)
Mật độ:29 người/km² (1999)
Mã hành chính:03277

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái