Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

Mường Mùn là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:88,90 km²
Dân số:4.747 người (2011)
Mật độ:53 người/km² (2011)
Mã hành chính:03268

Địa giới hành chính

Xã Mường Mùn nằm ở phía tây bắc huyện Tuần Giáo, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái