Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

Quài Nưa là một xã của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:52,10 km²
Dân số:4.840 người (1999)
Mật độ:93 người/km² (1999)
Mã hành chính:03274

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vị trí địa lý xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

Bản đồ xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

Bản đồ giao thông xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
Bản đồ giao thông xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo. (Open Street Map)

Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
Bản đồ vệ tinh xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái