Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng

Đại Nghĩa từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí địa lý xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Đại Nghĩa (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái