Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng

Nghinh Xuyên từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Nghinh Xuyên (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái