Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng

Phương Trung từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Phương Trung (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái