Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng

Đông Khê từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Đông Khê (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái