Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng

Hữu Đô từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Hữu Đô (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái