Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng

Phú Thứ từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Phú Thứ (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái