Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng

Phong Phú từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Phong Phú (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái