Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn

Điện Hòa là một xã của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:17,43 km²
Dân số:10.963 người (1999)
Mật độ:629 người/km² (1999)
Mã hành chính:20557

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vị trí xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn

Bản đồ xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn

Bản đồ giao thông xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Bản đồ giao thông xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn. (Open Street Map)

Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vệ tinh xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái