Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn

Điện Phương là một xã của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:10,22 km²
Dân số:13.689 người (1999)
Mật độ:1.339 người/km² (1999)
Mã hành chính:20596

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vị trí xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn

Bản đồ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn

Bản đồ giao thông xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Bản đồ giao thông xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. (Open Street Map)

Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vệ tinh xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái