Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn

Điện Hồng là một xã của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:15,08 km²
Dân số:13.284 người (1999)
Mật độ:881 người/km² (1999)
Mã hành chính:20566

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vị trí xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn

Bản đồ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn

Bản đồ giao thông xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Bản đồ giao thông xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. (Open Street Map)

Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vệ tinh xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái