Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn

Điện Phước là một xã của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:11,8 km²
Dân số:12.043 người (1999)
Mật độ:1.021 người/km² (1999)
Mã hành chính:20572

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vị trí xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn

Bản đồ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn

Bản đồ giao thông xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn
Bản đồ giao thông xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn. (Open Street Map)

Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn
Bản đồ vệ tinh xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái