Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên

Huống Thượng là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:8,15 km²
Dân số:6.490 người (2016)
Mật độ:796 người/km² (2016)
Mã hành chính:05713

Địa giới hành chính

Xã Huống Thượng nằm ở phía đông thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái