Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

Phúc Xuân là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:18,92 km²
Dân số:4.364 người (1999)
Mật độ:231 người/km² (1999)
Mã hành chính:05488

Địa giới hành chính

Xã Phúc Xuân nằm ở phía tây bắc thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái