Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

Phúc Trìu là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:18,92 km²
Dân số:4.963 người (1999)
Mật độ:262 người/km² (1999)
Mã hành chính:05494

Địa giới hành chính

Xã Phúc Trìu nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái