Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Thịnh Đức là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:17,08 km²
Dân số:8.168 người (2004)
Mật độ:478 người/km² (2004)
Mã hành chính:05497

Địa giới hành chính

Xã Thịnh Đức nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái