Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Tân Cương là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:14,03 km²
Dân số:4.811 người (1999)
Mật độ:343 người/km2 (1999)
Mã hành chính:05503

Địa giới hành chính

Xã Tân Cương nằm ở phía tây nam thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái