Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên

Linh Sơn là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:15,50 km²
Dân số:9.720 người (2016)
Mật độ:627 người/km² (2016)
Mã hành chính:05701

Địa giới hành chính

Xã Linh Sơn nằm ở phía đông bắc thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái