Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên

Phúc Hà là một xã của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:6,71 km²
Dân số:3.960 người (1999)
Mật độ:590 người/km² (1999)
Mã hành chính:05485

Địa giới hành chính

Xã Phúc Hà nằm ở phía tây bắc thành phố Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên

Bản đồ giao thông xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ giao thông xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. (Open Street Map)

Xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái