Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng

Quế Lâm từng là một xã của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vị trí địa lý xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng

Bản đồ giao thông xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ giao thông xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng. (Open Street Map)

Xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng
Bản đồ vệ tinh xã Quế Lâm (cũ), huyện Đoan Hùng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái