Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê

Sông Thao từng là một thị trấn của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Sông Thao (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái