Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê

Đồng Cam từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Cam (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái