Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê

Tình Cương từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Tình Cương (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái