Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê

Hiền Đa từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Hiền Đa (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái