Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê

Phùng Xá từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Phùng Xá (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái