Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Sai Nga từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Sai Nga (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái