Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Sơn Nga từng là một xã của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vị trí xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê

Bản đồ giao thông xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ giao thông xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê. (Open Street Map)

Xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Nga (cũ), huyện Cẩm Khê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái