Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ

Ba Nam là một xã của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ
Bản đồ vị trí xã Ba Nam, huyện Ba Tơ

Bản đồ xã Ba Nam, huyện Ba Tơ

Bản đồ giao thông xã Ba Nam, huyện Ba Tơ
Bản đồ giao thông xã Ba Nam, huyện Ba Tơ. (Open Street Map)

Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ba Nam, huyện Ba Tơ
Bản đồ vệ tinh xã Ba Nam, huyện Ba Tơ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái