Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công

Bá Xuyên là một xã của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Thành lập:1985
Diện tích:8,67 km²
Dân số:5.665 người (2014)
Mật độ:653 người/km² (2014)
Mã hành chính:05533

Địa giới hành chính

Xã Bá Xuyên nằm ở phía bắc thành phố Sông Công, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
Bản đồ vị trí địa lý xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công

Bản đồ xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công

Bản đồ giao thông xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
Bản đồ giao thông xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. (Open Street Map)

Xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
Bản đồ vệ tinh xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái