Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa

Cáo Điền từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Cáo Điền (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái