Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa

Y Sơn từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Y Sơn (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái