Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa

Lâm Lợi từng là một xã của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vị trí xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa

Bản đồ giao thông xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ giao thông xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa. (Open Street Map)

Xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Lâm Lợi (cũ), huyện Hạ Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái